Shimpaku - jeho tajná história 2.

Jedného pekného dňa som pri potulkách internetom, aby som raz a navždy rozlúskol záhadu prekladu slova Shimpaku, natrafil na úžasných 26 strán histórie tejto borievky. Prečo som hľadal význam slova? Pretože poznám dva tábory ľudí, ktorí sú skalopelne presvedčený o svojej pravde:
  1. Shimpaku je japonské slovo pre borievku
  2. Shimpaku je varieta borievky čínskej
V novom seriály sa tak vydáme na potulky históriou tohoto stromu v Japonsku. Tí, ktorí sa nevedia dočkať a vedia anglicky, si môžu text prečítať tu. Pre ostatných budem postupne zverejňovať so súhlasom WBFF a Kindai Bonsai preklady. Kde uznám za vhodné doplním vlastné poznámky pre slovenského čitateľa v hranatých zátvorkách. Poďme teda na to.

Kapitola 2 - Prvé Shimpaku "Ishizuchi Shimpaku"

Hovorí sa, že prvé vykopané Shimpaku pochádza z okolia hory Ishizuchi na ostrove Shikoku [kto čítal prvý diel už vie, že aktuálne už rastú iba na ostrovoch Hokkaido a Yakushima]. Toto je oblasť, ktorá zásobovala zberateľov japonskej červenej (Akamatsu) a čiernej borovice (Kuromatsu). Títo ľudia boli experti na zber v horách a mali obrovské vedomosti o presádzaní, či dopestovaní koreňov. Práve jeden takýto zberateľ našiel prvý kráť formu čínskej borievky, ktorá bola neskôr pomenovaná Shimpaku. Všeobecne boli borievky pestované v miskách uznávané už dlhú dobu a ak by bola tá, ktorú našiel vhodná do nádoby, vedel, že ju tam nemôže nechať.
Dobová fotografia Ishizuchi, najvyššieho miesta na ShikokuFotografia Ishizuchi s 360 st. pohľadom
Nestrácal čas, vykopal ju, zasadil a priviezol k predajcovi bonsajov v meste Takamatsu, ktoré sa nachádza na pobreží Vnútornéhého mora [vodná plocha medzi Honsu, Kyusu a Shikoku], v severnej časti Shikoku. Mesto bolo v tom čase centrálnym miestom, kde sa chodilo nakupovať nielen z Kyota, Osaky či Kobe, ale aj zo vzdialeného Tokya. Shimpaku sa stalo populárne najskôr v regióne Kansai [oblasť Kyota a Osaky a Kobe, ktorú som popísal v inom článku o Japonsku] a odtiaľ sa dostalo do Tokya. To všetko vďaka skúsenému obchodníkovi z centra Kunpu-en, ktorý dokázal uspokojiť dopyt na kvalitné stromy od tých, čo mali dobrý vkus.
Takamatsu
Zlaté časy Ishizuchi Shimpaku boli v období Meiji asi od roku 1868 do roku 1878. Estetické vnímanie ľudí tej doby bolo výrazne odlišné od toho súčasného. V skratke bažili po príchuti hôr. Shari a jiny neboli oceňované. Naopak, ľudia boli očarení prirodzeným tvarom rastu v horách. Otočky a krivky neboli žiadané, vyhľadávané boli tie stromy, ktoré ukazovali vek jemne a vkusne (shibui). Skutočne, obrázky z obdobia Meiji preukazujú, že vetvy neboli takmer vôbec tvarované. Ľudia sa vyhýbali strihaniu ako sa len dalo, nestrhávali jemné pláty borky, ani kôru neleštili olejom.
Shimpaku obdobia Meiji
Shimpaku mali v láske veľmi podobným spôsobom ako starožitnosti. Ishizuchu Shimpaku v porovnaní s Itoigawa Shimpaku, ktoré prišlo neskôr, bolo síce neskrotné, no citlivé zároveň a pretože mohlo byť zasadené do misky bez ďalších úprav, stalo sa veľmi populárne. Množstvo ich bolo strednej veľkosti, čím boli viac ako vhodné na bonsaje.
Shikoku Shimpaku bolo vyhľadávané pre staro vyzerajúci kmeň bez zbytočného pohybu

0 Komentáre