Organizácie / Ako ďalej IV.

Prešli už dva roky odvtedy ako som odišiel z prezídia Slovenskej bonsajovej asociácie. Pribudlo mi pár povinností a tak som musel skresať tie existujúce.

Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Bol som rád, že som mal dobré argumenty, prečo svoju úlohu nebudem stíhať vykonávať a nebudem musieť dlho odolávať nátlaku :-) Dôvod bol totiž aj ten, že po šiestich rokoch aktívnej práce pre SBA som si začal klásť otázky, či to celé má zmysel a či sa mi podarilo dosiahnuť, čo som si dal za cieľ.

Deklarovaný účel

Späť k úvodu, prešli teda dva roky. Dva roky, čo som sledoval, či sa nájde niekto, komu sa podarí zmeniť veci. O čo ide? O učel asociácie. Koľko z dôvodov na členstvo je napĺňaných a kto sa vlastne o ne má pričiniť? Skúsme si ich rozobrať jeden za druhým.
  1. Chcem sa zúčastňovať celonárodných výstav bonsajov a suiseki - výstava organizovaná asociáciou je jedna a je to vlastne jediná akcia v roku pre všetkých členov 
  2. Chcem sa zúčastňovať súťaží o nové talenty - súťaž je súčasťou Národnej výstavy, neexistuje príprava na súťaž, vyhrávajú ľudia, ktorí by sa zlepšovalli aj bez SBA
  3. Vystavovanie bonsajov na prestížnych výstavách po celej Európe - na to SBA vôbec netreba, pretože jediná súťaž, kde nominuje SBA je EBC (aby toho nebolo málo, kvalita vystavovaných stromov každým rokom klesá).
  4. Zúčastňovanie sa súťaže talentov na EBC - platí v podstate to isté čo pre národnú verziu
  5. Zúčastňovanie sa na zájazdoch - nepamätám si jediný zájazd organizovaný samotnou asociáciou. Tieto zväčša organizuje niektorý klub
  6. Zúčastňovanie sa na wokrshopoch - SBA neorganizovala v priebehu roka workshopy. Vyskúšali sme to 3x ako súčasť Národných výstav, avšak účasť bola mizerná a tak boli peniaze presunuté na aktivity, ktoré sú pre viac členov.
  7. Spolupráca s členmi z iných častí Slovenska - toto sa deje bez pomoci SBA
  8. Spolurozhodovanie o tom, kde sa budú konať výstavy - stav je taký, že nie je z čoho vyberať. Každý je rád, ak sa na ďalší rok prisľúbi nejaký klub, ktorý Národnú výstavu zorganizuje
Ak to zhrniem, okrem Národnej výstavy a postupu na EBA, väčšina z týchto vecí existuje svojim vlastným životom.

Motivácia na vznik

Skúsme to teda otočiť. Čo bolo podnetom pre vznik SBA? Boli to "temné časy" bez vymožeností internetu, kedy boli bonsajisti komunikačne aj organizačne značne obmedzovaní. Bolo tak prirodzené, že cítili potrebu zastrešenia svojeho hobby pod organizáciu, ktorá by navyše umožnila kontakt so zvyškom sveta. V tom čase bola aj EBA čosi výnimočné.

Tie časy sú preč a tým aj hlavný stimul. Veľa ľudí si myslí, že veci musia existovať večne, pretože by to znamenalo, že neboli dôležité. Je to logická chyba v uvažovaní. Aj ľudia umierajú, keď príde ich čas. Nijako to nemení nič na tom, čo pre nás znamenali.
Pekné prirovnanie je Matica slovenská. Poznáme dôvody na jej vznik, poznáme dôvody, prečo bola pre slovenský národ dôležitá, či čo preň vykonala. Aký je však dôvod na jej existenciu dnes? Aké aktivity vykonáva? Nie je to skôr smutný pohľad dehonestujúci jej históriu?

Čo s tým

V prvom rade si treba ujasniť, na čo nám má SBA slúžiť. Ak to má byť Národná výstava a postup na EBC, nevidím dôvod na platiacich členov. Väčšina z nich nemá ambíciu vystavovať a sú tak iba zdrojom financií, na čo sami veľmi rýchlo prídu... S oprávnením vystavovať a naťahovačkami ohľadne úhrady členstva je navyše kopec oštary a výčitiek - "platí iba keď vystavuje a to tesne pred výstavou".


Ak má SBA plniť aj iné účely, ktoré by sa dali logicky očakávať - napr. propagáciu, koordináciu, či informovanosť, potrebuje na to dedikovaných ľudí s jasne stanovenými úlohami. Tieto úlohy by mali členovia pravidelne otvárať (raz ročne je naozaj málo), určiť očakávania (čo sa považuje za splnenie) a priradiť úlohu konkrétnym ľuďom. 
Odpadá tak nutnosť existencie prezídia, ktoré je akýmsi predstaviteľom parlamentu a ľudia si mylne myslia, že úhradou členstva prezídium bude robiť čo si vysnívajú. Úplne by postačovali napr. zástupcovia klubov a ľudia so zásluhami ako poradný orgán. Samotný prezident by mal zadávať a kontrolovať úlohy, nič viac. Inými slovami, SBA by bola spoločná platforma a nie organizácia, ktorá niektorých svojim prístupom a aktivitami skôr irituje.


Osobitná téma sú príspevky na EBC. Povedzme si otvorene - je naozaj prínosom, ak vystavíme 3 slovenské stromy v zahraničí a spotrebujeme na to značnú časť peňazí ostatných členov? Ak sa prerozdeľujú spoločné peniaze, mali by byť jasne preferované také účely, ktoré sú prínosom pre čo najväčší počet členov, resp. hobby samotné. Ak má niekto osobnú ambíciu vystavovať a vidí to ako prestíž, mal by vedieť, že to niečo stojí. Niet samozrejme pochýb, že vystavovať na vybraných výstavách prestíž je. Japonci tomu tiež rozumejú a preto za samotné vystavovanie platí vystavovateľ, nedostávajú príspevky. Netvrdím, že to máme aplikovať rovnako, je to však hodné zamyslenia sa, že kam a prečo financie smerujeme.

Záver

Slovenská bonsajová asociácia je ako Šípková ruženka, ktorá čaká na bozk nápadov od rozprávkového princa. Ak sa tak v dohľadnej dobe nestane, ostane spať naveky a upadne do večného zabudnutia.

Čo si o tom myslíte?

0 Komentáre