Bonsajová ekonómia / Základná škola

V rôznych skupinách na Facebook-u sa rozbehol predaj bonsajov, čo hodnotím ako výbornú vec hneď z dvoch dôvodov:
 1. ľudia, ktorí sa venujú bonsajom, majú k sebe bližšie
 2. predaj a pestovanie sú úzko prepojené, takže odovzdávanie skúseností je ľahšie a stáva sa tak menej večne opakovaných chýb
Jaj no dobre, skupiny, čo sa oplatí navštíviť sú tieto:
Je zaujímavé sledovať vývoj kolaborácie ľudí, resp. technológií, ktoré používajú. Keď som začínal, boli to hlavne rôzne fóra postavené na phpBB - zakonzervované a teraz už neexistujúce bonsai-kai.cz, spamom zahlušené fórum na bonsaj.sk,  dlho prosperujúce a teraz upadajúce bonsai-greenhorn.cz, no a samozrejme stagnujúce bonsajforum.sk, kde zamietam viac botov ako povoľujem reálnych ľudí. Nakrátko sa situáciu snažilo zachrániť integrovanie Tapatalku. To bol tak 2 roky trvajúci ošial. Mladšia generácia s mobilmi rýchlo prešla na Whatsapp skupinové chat-y a hlavne Facebook skupiny. Zvyšok rybičiek ich nasledoval.

S odstupom času môžem skonštatovať, že zásadnú zmenu vždy naštartoval niekoho odchod alebo príchod. Zmena to nebola iba komunikačná, ale aj obsahová. Na začiatku dominovali virtuály, rady ako správne tvarovať. Teraz prevládajú pestovateľské odporúčania začiatočníkom. Mohlo by sa zdať, že úroveň klesla, pretože sa opakovane rozoberajú základy. Vnímam to však ako posun, pretože dôležité nie je tvarovať, ale udržať bonsaj pri živote a v dobrej kondícii.

Tak sa pomaly dostávame k tomu, že v skupinách ľudia začínajú predávať svoje výtvory alebo prebytky. S tým je spojená často kritizovaná cena a tomu sa budeme ďalej venovať. Nepôjdeme na to detailným rozoberaním estetických detailov individuálnych stromov, na to v prípade záujmu poslúži napríklad tento pekný článok na Bonsai empire. Rozoberať to budeme z praktickej stránky, že čo by v cene nemalo byť. Tým dávam do pozornosti aj články zo série o yamadori.

Najčastejší nesúlad ponuky a dopytu vzniká nezapočítaním nepriamych cenových faktorov u kupcu a započítaním subjektívneho pocitu predajcu. O čom to vlastne hovorím? Skúsme si na začiatok pre vysvetlenie rozdeliť faktory, ktoré majú na cenu vplyv.

Viditeľnosť faktorov

Prvé delenie je na základe toho, čo vidno "z prvej šupy".
 1. Priame faktory - všetko čo na strome vieme z fotky vypozorovať
 2. Nepriame - všetko čo na cenu vplýva, ale nevidno to
  1. Transport - či už z krajiny, odkiaľ bol strom importovaný, alebo vycestovanie za výkopom (je rozdiel ísť do lesa vedľa svojej dediny a vycestovať niekoľko 100km ďaleko)
  2. Úsilie - v podstate súvisí s transportom, ale zahŕňa vlastnú prácu
Intuitívne by sme 2 rovnaké stromy podľa priamych faktorov ocenili rovnako. Zákazník predsa nechce za to isté platiť viac, keď má možnosť výberu. Ak bude cena ešte k tomu výrazne vyššia, pocit pokusu o "ošmeknutie" sa okamžite dostaví a záujemcu niekedy až urazí.

Rozdiel pritom môže byť spôsobený iba vyššími nadobúdacími nákladmi. Ak niekto niekde v ťažkom teréne vykope borovicu, ktorú navyše 2 roky pripravoval a investoval do toho stromu už kopec času, bude chcieť za svoj čas odmenu. A bude vyššia ako u niekoho, čo borovicu vybral zatiahnutím za kmeň z nejakého lôžka na letnej prechádzke. 

Objektívnosť

Ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o cene sú v podstate pocity jedincov.
 1. Objektívne - to sú tie, na ktorých sa zhodne väčšina ľudí, alternatívne nejaký štatistický priemer. Môžeme sem zahrnúť napríklad trhovú cenu.
 2. Subjektívne - to sú tie, ktoré sú špecifické pre konkrétneho človeka

Lepšie sa píšu definície a poučky ako aplikujú do praxe. Pekný príklad je trhová cena, keď sa často spomína "cena mimo trhu". Ak sa nájde nejaký šialenec, ktorý je ochotný vec v ponímaní ostatných preplatiť, cenu ktorú zaplatil označíme ako trhovú. Inak povedané, objektívna cena je niečo ako morské prasa - všetci vieme o akom zvierati je reč, ale nie je ani morské, ani prasa. Trhová cena je niečo ako neprispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky (372/1990, par. 16). Že sa to dialo vieme, až keď sa s autom vykotíme do jarku.

Haircut

Vo financiách pojem haircut znamená (okrem iného aj) zníženie hodnoty niečoho, čo už nemá deklarovanú trhovú hodnotu.

Ak teda predávam strom, ktorému som subjektívne zvýšil hodnotu z 50 eur na 300 eur svojim dlhoročným polievaním, ale strom objektívne má hodnotu 200 eur, musím sa zmieriť s tým, že som neefektívne investoval vlastné úsilie.
Analogický príklad je oprava starého auta novými súčiastkami. Ak na aute, čo má hodnotu 2000 eur, vymeníme prasknuté svetlo za nové od originálneho výrobcu za 400 eur, veľmi ťažko niekomu vysvetlíme, že má to auto hodnotu 2400 eur. Zvyšných 300 oproti trhovým 2100 eurám bolo neefektívne využitých na opravu praskliny.

Je však dobre poznamenať, že rozdiel v efektívnosti nie je nutne strata predajcu. Veľa krát je pretavená do skúseností, ktoré so stromom neodchádzajú. Preto vlastne ani nie je fér započítavať ich do ceny. 
Táto skúsenosť sa dá speňažiť ponúkaním platených služieb alebo efektívnejším prístupom k tvorbe ďalších stromov. Veľa krát ide ruka v ruke so spoločenským uznaním.

Zlatá stredná cesta

Ako by to malo celé vlastne fungovať? Najlepšie je cenu prediskutovať s niekým ďalším. Výsledkom môže byť nielen nižšia, ale aj vyššia cena. Rozdiel v názore treba vedieť obhájiť niektorým z faktorov.

Môj prístup k cene je nasledovný:
 1. Porovnať cenu s podobne vyzerajúcimi stromami
  1. Tým sa dá stanoviť východzia cena
  2. Alternatívne to môže byť nákupná cena
 2. Porovnať vlastné úsilie s úsilím vynaloženým na podobné stromy
  1. Veľmi pekný príklad je vykopané yamadori, ktoré sa nelíši od stromu zakúpiteľného v záhradníctve. Tam sa ťažko obháji výrazne vyššia cena
  2. Tým, že u mna strom bol iba udržiavaný a získal vek, nemá nárok na vyššiu hodnotu. Ak nedošlo k vizuálnemu zlepšeniu, cena sa nemení
 3. Aplikovať haircut, ak je to potrebné, alebo vysvetliť motiváciu ceny či predaja
  1. Život ukazuje, že dobrý príbeh predáva a ospravedlní vyššiu cenu
  2. Spomenutie subjektívnych dôvodov aspoň nevyvolá zbytočné vášne
  3. Aplikovanie haircut-u znamená aj schopnosť zmieriť sa so stavom vecí, čo je bonsajistike blízky prístup a teda znakom vyzretosti v tomto smere
 4. Je v poriadku bonsaj nepredať, ak má pre mňa väčšiu hodnotu ako peniaze
Dúfam, že som pomohol aspoň trochu pochopiť rozmýšľanie kupujúcich aj predávajúcich a že vášne ohľadom cien opadnú :-)

0 Komentáre